Project

Projecten

Nutritieteam: ondervoeding bij ouderen is een probleem waar we niet omheen kunnen. Uit de studie NutriAction 2013, waar ook wzc Het Hof aan meewerkte, bleek dat 12% van de 70-plussers in België ondervoed is en 45% risico loopt om ondervoed te geraken. In de geriatrische afdelingen van de ziekenhuizen en de woonzorgcentra lopen deze aantallen van ondervoeden zelfs op tot 40%. Preventie en een goede aanpak van ondervoeding kunnen nochtans voor een betere algemene gezondheid zorgen, waardoor opname in een ziekenhuis soms vermeden of uitgesteld kan worden en de levenskwaliteit verbetert. 

We hebben de voorbije jaren al heel wat initiatieven genomen om de best mogelijke zorg te bieden voor onze bewoners. Dankzij een maandelijkse screening volgen wij al onze bewoners van nabij op en ondernemen wij gericht actie in overleg met de betrokkenen. 

Het nutritieteam van wzc Het Hof participeert geregeld aan nationale en internationale onderzoeken en wzc Het Hof registreerde zich als allereerste Belgische woonzorgcentrum binnen een wereldwijde studie van nutritionDay worldwide, gemonitord door de Europese Unie, Europese en Amerikaanse voedingsverenigingen.

Scholenproject: wij gaan jaarlijks actief op zoek naar nieuwe aanwinsten voor de zorgsector en begeleiden graag nieuw aanstormend talent. In dit kader ontvangen wij steeds opnieuw tal van enthousiaste studenten en breiden wij ons netwerk telkens verder uit. Wij geloven in de wederzijdse kracht van bestuiving door nieuwe wetenschappelijke inzichten te toetsen aan de dagelijkse praktijk via stages. Dit resulteert in een win-win situatie voor de studenten en de organisatie.  

Verbeterteams: omdat wij de beslissingsbevoegdheden zo dicht mogelijk bij de praktijk wensen te leggen, richten wij frequent multidisciplinaire verbeterteams op waar allerlei verbeterinitiatieven het licht zien. De doelstellingen van deze initiatieven richten zich steeds op beleving en een kwaliteitsverbetering ten voordele van de bewoner en diens omgeving.

Multidisciplinaire overlegcultuur: wij gaan er van uit dat ieder vanuit zijn eigen specialiteit de organisatie en haar werking tot een hoger niveau tilt wanneer deze specialiteiten samen nadenken over ethische en praktische thema’s. Zo zoeken wij steeds intensief, multidisciplinair en creatief naar oplossingen voor zorgproblemen vanuit een ethisch reflectiekader.

Referentiepersonen: om de voeling met de wetenschappelijke evoluties niet te verliezen, focussen wij sterk op opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. De samenwerking met AZ Nikolaas biedt ons een professionele ondersteuning en tal van referentiepersonen blijven zich continu bijscholen om de best mogelijke zorg te kunnen garanderen. Zo beschikken wij momenteel over volgende referentiepersonen:

  • Referentiepersoon Dementie
  • Referentiepersoon Diabetes
  • Referentiepersoon Infecties
  • Referentiepersoon Nutritie
  • Referentiepersoon Palliatieve zorgen
  • Referentiepersoon Parkinson
  • Referentiepersoon Pijn
  • Referentiepersoon Wondzorg

Wil je ons graag helpen?