Vacatures

Onze vacatures

Deeltijds contract – 30,4 uren/week – snelle indiensttreding

Doel van de job: Het dagelijks organiseren van het schoonmaakteam en het schoonmaken van de ruimtes in het woonzorgcentrum teneinde de hygiëne, orde en netheid in de instelling te waarborgen.

Wat houdt jouw werk in?

 • Je verdeelt en wijst dagelijks het werk toe aan de medewerkers op basis van de globale werkplanning (inclusief de grotere periodieke onderhoudsbeurten).
 • Je begeleidt nieuwe medewerkers binnen je team. Je geeft hen technische en praktische uitleg m.b.t. het gebruik van schoonmaakproducten, -materialen en -toestellen.
 • Als eerste aanspreekpunt binnen het team los je de dagelijks praktische problemen op.
 • Samen met je team onderhoud je de kamers van bewoners, de gangen, publieke ruimtes, de bureaus en vergaderzalen.
 • Je beheert de voorraden en ziet toe op een verantwoord gebruik en verbruik van de onderhoudsproducten en -materialen.
 • Je ziet er op toe dat schoonmaaktoestellen onderhouden en gereinigd worden.
 • Je bent verantwoordelijk voor het plat linnen en de beroepskledij.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de wasserij.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de dagelijks verantwoordelijke.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je kan werken met de verschillende semi-industriële schoonmaakproducten, -materialen en -machines.
 • Je kent de regels en procedures met betrekking tot hygiëne, orde en netheid.
 • Je bezit de nodige sociale vaardigheden om leiding te geven en de collega’s hun dagelijkse taken te organiseren en toe te wijzen.
 • Je bent goed in plannen en organiseren.
Wat bieden wij jou?

 • Wij zorgen voor een aangename werksfeer, waarbij je voor het vervullen van je takenpakket beroep kan doen op een team van gemotiveerde collega’s en directieleden.
 • Wij bieden jou een marktconform verloningspakket (conform IFIC-barema 8 – code 2051), aangevuld met extralegale voordelen.
 • Wij bieden jou een bediendencontract van onbepaalde duur.

Wie zijn wij?

Samen Ouder vzw beheert 6 woonzorgcentra en voorzieningen voor assistentiewoningen in het Waasland. De vzw stelt ruim 500 personeelsleden tewerk en maakt deel uit van een breed ondersteuningsplatform (Abram vzw) welke zich in de toekomst verder wenst te ontplooien voor andere gezondheids- en welzijnsinitiatieven.

Geïnteresseerd?

Uw kandidatuur (motivatiebrief én curriculum vitae) kan gericht worden aan vzw SAMEN OUDER t.a.v. Els Van Verre, dagelijks verantwoordelijke, Kalkstraat 48 , 9100 Sint-Niklaas of via e-mail aan els.vanverre@samenouder.be.

Om onze deskundige equipe te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een enthousiasme verpleegkundige (M/V)

Functie kan voltijds of deeltijds ingevuld worden. Hoofdzakelijk in 2-ploegenstelsel vroege / late shift.

Functieomschrijving:
 • Bieden van totaalzorg aan de zwaar zorgbehoevende bewoners en bewoners met dementie.
 • Verpleegkundige taken zoals gespecialiseerde wondzorg, perifeer infuus, bloedprikken, sondage, stomazorg,…
 • Samenwerken binnen het multidisciplinair team
 • Medische opvolging van de bewoners in overleg met hoofdverpleegkundige en behandelend arts
 • Aandacht voor de belevingsgerichte zorg waarbij de bewoner en zijn directe omgeving een centrale plaats vormen
 • Administratieve verrichtingen gerelateerd aan de zorg en zorgregistratie in elektronisch zorgdossier, opvolging medicatiebeleid en zorgscores
 • Actieve rol volgens eigen interesseveld binnen de thematische werkgroepen en projecten : dementie, diabetes, wondzorg, palliatieve zorg, pijn, nutritie,…
Ons aanbod:

Voltijdse functie of deeltijds voor jobtime volgens bespreking.

Verloning volgens officieel barema met integrale overname anciënniteit, verplaatsingsvergoeding, eindejaarstoelage, maaltijdcheques en geschenkcheque, oproeppremie voor wijziging ingepland uurrooster minder dan 48 u voorafgaand aan de normale dienstregeling.

Kansen op bijscholing en verdere specialisatie.

Werken binnen een ervaren equipe met pesoonlijke ontwikkelingskansen en in een setting waar persoonlijk contact, menselijke warmte en een hechte band tussen personeel, bewoners en familieleden gewaardeerd en gestimuleerd worden.

Voorwaarden:
 • In het bezit van een geldig diploma verpleegkunde.
 • Positieve ingesteldheid en enthousiasme ten aanzien van de doelgroep senioren met uitgebreide zorgvraag en senioren met dementie.
 • Vertrekken vanuit de zorgvraag van de bewoner.
 • Een open, constructieve en eerlijke houding.

​Vrijwilligers zijn onmisbaar voor woonzorgcentrum De Ark.

Elk vanuit hun eigen betrokkenheid en eigen capaciteiten dragen zij een steentje bij tot de bewonersgerichte zorg.

Heb je een hart voor senioren en een klein beetje tijd vrij? Op zoek naar een zinvolle activiteit waar je veel genegenheid en warmte mag ervaren?

Wil je deel uitmaken van een hechte vriendengroep die dezelfde idealen en dezelfde betrokkenheid nastreven?

Misschien is een engagement als vrijwilliger wel iets voor jou?

Vrijwilligerswerk in woonzorgcentrum De Ark is onbezoldigd maar wij bieden wel een goede omkadering door onze medewerkers van animatie en ergo. Alle vrijwilligers zijn verzekerd voor lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid. Regelmatig worden informatievergaderingen en vormingen georganiseerd en zetten wij onze vrijwilligers in de bloemetjes op een gepaste wijze.

Het engagement als vrijwilliger wordt vastgelegd in een contractje. Als vrijwilliger bepaal je zelf mee waarvoor en wanneer je jezelf ter beschikking stelt.

Een greep uit ons vrijwilligersaanbod :

 • Medewerker in de cafetaria waar bewoners en hun bezoek dagelijks een drankje kunnen bestellen
 • Ondersteuning bij activiteiten georganiseerd door animatie zoals uitstapjes, marktbezoek, maandelijkse feestmenu, …
 • Ondersteuning binnen de werking van de leefgroepen, decoratie van de voorziening, …
 • Individuele begeleiding van bewoners door een bezoekje op de kamer, een persoonlijke attentie,…

Is je interesse geprikkeld? Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen met Els Van Verre, dagelijks verantwoordelijke via 03/780 94 17 of els.vanverre@dearkzc.be.

Wij maken zo snel mogelijk een afspraak ter kennismaking.

​Is voor indiensttreding op korte termijn op zoek naar :
M/V – deeltijds – flexibele 19/38 urenweek

Profiel:
 • U beschikt over het visum zorgkundige
 • Werk volgens een flexibel uurrooster en schema
 • Bereid zich bij te scholen
 • Zich houden aan het beroepsgeheim
 • Respectvolle omgang – loyaal tegenover de werkgever – uiterst discreet wat betreft informatieoverdracht
 • Open staan voor een kritische reflectie op het functioneren
 • Een open, eerlijke en constructieve houding t.o.v. bewoners, familie, medewerkers, leidinggevenden.
Taken:
 • Verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor en de verzorging van elke bewoner van de afdeling en dit in al zijn aspecten, conform professioneel bevoegdheidsprofiel
 • Verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle opdrachten die hem/haar door de hiërarchische lijn worden opgedragen. De zorgkundige staat hierbij onder leiding van en rapporteert rechtstreeks aan de hoofdverpleegkundige
Wij bieden:
 • Contract bepaalde duur; bij positieve evaluatie mogelijkheid tot verlenging van het contract en overgang naar contract van onbepaalde duur.
 • Honorering naar specifiek barema met integrale overname anciënniteit.
 • Dynamische werksfeer, goede groepsgeest binnen een ervaren en sterk team, professionele coaching door directie, dagelijks verantwoordelijke, hoofdverpleegkundigen en afdelingsverantwoordelijken.
 • Ruime inscholings- en vormingsmogelijkheden, vergoeding verplaatsingsonkosten, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, geschenkencheque, rekening houdend met privésituatie, vlotte bereikbaarheid.
Solliciteren:

Hilde Servotte, Algemeen Directeur

WOONZORGCENTRUM
HEILIG-HART-TEREKEN
Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS
Tel.: 03 780 53 40
fax : 03 780 53 59
E-mail : hhtereken@hhart.be 

vzw SAMENwerkingsverband OUDERenzorg waasland
woonzorgcentrum DE ARK – woonzorgcentrum GROOTENBOSCH
woonzorgcentrumHEILIG-HART

Is voor indiensttreding op korte termijn op zoek naar :
M/V – voltijds/deeltijds – flexibele 38/30/25/19 urenweek

Profiel:
 • Bachelor, gegradueerde of gebrevetteerde.
 • verpleegkundige met een hart voor bejaarden
 • Respectvol, geduldig, begripvol en zorgzaam voor bewoners en hun familie
 • Creatief, dynamisch en probleemoplossend kunnen denken en handelen
 • Een sfeervol, geborgen en veilig leefklimaat creëren
 • Zelfredzaamheid stimuleren en veel aandacht voor verbale en non-verbale communicatie
 • In teamverband kunnen werken – collegiaal en flexibel wat betreft invulling uurroosters
 • Goede Nederlandse taalkennis
Taken:

Verantwoordelijk inzake medicatie, hygiënische verzorging, wondzorg, administratie en organisatie binnen het team op de afdeling met optimale kansen tot verdere uitbreiding van deze verantwoordelijkheden.

De verpleegkundige staat hierbij onder leiding van en rapporteert rechtstreeks aan
de hoofdverpleegkundige.

Wij bieden:
 • Contract onbepaalde duur; honorering naar specifiek barema met integrale overname anciënniteit
 • Dynamische werksfeer, goede groepsgeest binnen een ervaren en sterk team, professionele coaching
 • Volledig nieuwe omgeving met moderne infrastructuur
 • Ruime inscholings- en vormingsmogelijkheden, vergoeding verplaatsingskosten, fietsvergoeding, maaltijdcheques, geschenkencheque, vlotte bereikbaarheid met ruime personeelsparking, eindejaarstoelage, attractiviteitspremie,…
Solliciteren:

Hilde Servotte, Algemeen Directeur

Om onze equipe te versterken zijn wij op zoek naar een verpleegkundige.

De functie voor dagdienst (hoofdzakelijk 2-ploegenstelsel vroege en late shiften) kan deeltijds of voltijds ingevuld worden.

Functieomschrijving

 • Bieden van totaalzorg voor semi-valide en zorgbehoevende bewoners in het woonzorgcentrum.
 • Samenwerking binnen multidisciplinair team
Verpleegkundige taken
 • Aandacht voor belevingsgerichte zorg waarin de bewoner en zijn directe omgeving centraal staan
 • Administratieve verrichtingen met betrekking tot zorgregistratie en multidisciplinair overleg
 • Deelname volgens eigen interesseveld aan projectwerking zoals palliatieve zorg, werking gericht op bewoners met dementie, wondzorg, …
Aanbod
 • Voltijdse of deeltijdse vaste functie.
 • Verloning volgens officieel barema met integrale overname anciënniteit, verplaatsingsvergoeding, eindejaarstoelage, maaltijdcheques en oproeppremie voor aanpassing aan de planning minder dan 48 u voorafgaand aan start van de dienst.
 • Kansen op bijscholing en verdere specialisatie.
Voorwaarden
 • In bezit van een geldig diploma verpleegkunde HBO5 (vroeger A2) of Bachelor verpleging (vroeger A1).
 • Bereid tot werken in 2-ploegen stelsel met 1 op 2 weekends of binnen vast nachtroulement.
 • Vertrekken vanuit de zorgvraag van de bewoner
 • Een open, constructieve en eerlijke houding
Solliciteren

Indien deze functie jou aanspreekt bezorg dan jouw gegevens met CV via het sollicitatieformulier op deze pagina.

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Ann Maes, dagelijks verantwoordelijke, op het nummer 03/750 28 21 of via ann.maes@samenouder.be

Is voor indiensttreding op korte termijn op zoek naar :
M/V – deeltijds – flexibele 19/38 urenweek

Profiel:
 • U beschikt over het visum zorgkundige
 • Werk volgens een flexibel uurrooster en schema
 • Bereid zich bij te scholen
 • Zich houden aan het beroepsgeheim
 • Respectvolle omgang – loyaal tegenover de werkgever – uiterst discreet wat betreft informatieoverdracht
 • Open staan voor een kritische reflectie op het functioneren
 • Een open, eerlijke en constructieve houding t.o.v. bewoners, familie, medewerkers, leidinggevenden.
Taken:
 • Verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor en de verzorging van elke bewoner van de afdeling en dit in al zijn aspecten, conform professioneel bevoegdheidsprofiel
 • Verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle opdrachten die hem/haar door de hiërarchische lijn worden opgedragen. De zorgkundige staat hierbij onder leiding van en rapporteert rechtstreeks aan de hoofdverpleegkundige
Wij bieden:
 • Contract bepaalde duur; bij positieve evaluatie mogelijkheid tot verlenging van het contract en overgang naar contract van onbepaalde duur.
 • Honorering naar specifiek barema met integrale overname anciënniteit.
 • Dynamische werksfeer, goede groepsgeest binnen een ervaren en sterk team, professionele coaching door directie, dagelijks verantwoordelijke, hoofdverpleegkundigen en afdelingsverantwoordelijken.
 • Ruime inscholings- en vormingsmogelijkheden, vergoeding verplaatsingsonkosten, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, geschenkencheque, rekening houdend met privésituatie, vlotte bereikbaarheid.
Solliciteren

Indien deze functie jou aanspreekt bezorg dan jouw gegevens met CV via het sollicitatieformulier op deze pagina.

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Ann Maes, dagelijks verantwoordelijke, op het nummer 03/750 28 21 of via ann.maes@samenouder.be

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor woonzorgcentrum Grootenbosch.

Elk vanuit hun eigen betrokkenheid en eigen capaciteiten dragen zij een steentje bij tot de bewonersgerichte zorg.

Heb je een hart voor senioren en een klein beetje tijd vrij? Op zoek naar een zinvolle activiteit waar je veel genegenheid en warmte mag ervaren?

Wil je deel uitmaken van een hechte vriendengroep die dezelfde idealen en dezelfde betrokkenheid nastreven?

Misschien is een engagement als vrijwilliger wel iets voor jou?

Vrijwilligerswerk in woonzorgcentrum Grootenbosch is onbezoldigd maar wij bieden wel een goede omkadering door onze medewerkers van animatie en ergo. Alle vrijwilligers zijn verzekerd voor lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid. Regelmatig worden informatievergaderingen en vormingen georganiseerd en zetten wij onze vrijwilligers in de bloemetjes op een gepaste wijze.

Het engagement als vrijwilliger wordt vastgelegd in een contractje. Als vrijwilliger bepaal je zelf mee waarvoor en wanneer je jezelf ter beschikking stelt.

Een greep uit ons vrijwilligersaanbod:
 • Medewerker in de cafetaria waar bewoners en hun bezoek dagelijks een drankje kunnen bestellen
 • Ondersteuning bij activiteiten georganiseerd door animatie zoals uitstapjes, marktbezoek, maandelijkse feestmenu, …
 • Ondersteuning binnen de werking van de leefgroepen, decoratie van de voorziening, …
 • Individuele begeleiding van bewoners door een bezoekje op de kamer, een persoonlijke attentie,…

Is je interesse geprikkeld? Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen met Ann Maes, dagelijks verantwoordelijke via 03/750 28 21 of ann.maes@samenouder.be.

Je kan ook gebruik maken van het webformulier op deze pagina. Wij maken zo snel mogelijk een afspraak ter kennismaking.

Functieomschrijving
 • Je bent verantwoordelijk voor integrale bewonerszorg.
 • Je werkt nauw samen met de diensthoofden zorg, verpleegkundigen, zorgkundigen, paramedici.
 • Je bent verantwoordelijk voor kwaliteitsvolle zorg, administratieve taken mbt opname en transfers, zorgplan van de bewoners,…
 • Je bent eerste contactpersoon voor bewoners, familie en artsen.
 • Je neemt deel aan multidisciplinaire vergaderingen.
 • Je werkt mee met het team en werkt 1 op 2 weekends.
Profiel
 • Je hebt een verpleegkundig diploma.
 • Je bent klantgericht en kan goed samenwerken.
Job gerelateerde competenties :
 • De dossiers administratief opvolgen (aankomst en vertrek of overplaatsing van de persoon met een zorgbehoefte, archivering,…) en de verpleegkundige verstrekkingen erin vermelden.
 • Voor de activiteiten van het dagelijks leven en het comfort van de persoon met een zorgbehoefte instaan (opstaan, lopen, verzorging na een operatie,…)
Activiteiten : ouderenzorg
 • De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch,…)
 • De verzamelde informatie in het patiëntendossier noteren.
 • De fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte bewaken
 • Het medisch afval en het herbruikbaar medisch materiaal behandelen of laten behandelen (desinfecteren, ontsmetten, steriliseren)
 • De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren
 • Het zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een zorgbehoefte en het verpleegkundig materiaal voorbereiden
 • Verpleegkundige zorg verlenen met de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn,…) het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand,…)
 • De klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, gedrag, …) de evolutie van de klinische toestand met het interdisciplinair team bespreken
Persoonsgebonden competenties :
 • Samenwerken als hecht team
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • klantgerichtheid
Aanbod

Je werkt in een kleinschalige, huiselijk woonzorgcentrum, gelegen in een groene omgeving.

Vereiste studies
 • Prof. Bach. Verpleegkundige
 • Hoger beroepsonderwijs (HBO) ziekenhuisverpleegkunde (vroeger 4de graad beroepssecundair of gebrevetteerd)
Contract
 • Vaste job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds of 4/5de
 • 2 ploegenstelsel
Plaats tewerkstelling

Heuverveld
Molenstraat 41
9250 Waasmunster

Hoe solliciteren?

Via email : ann.baeyens@heuverveld.be
Via telefoon : 052/25.13.39

Is voor indiensttreding op korte termijn op zoek naar :
M/V – deeltijds – flexibele 19/38 urenweek

Profiel:
 • U beschikt over het visum zorgkundige
 • Werk volgens een flexibel uurrooster en schema
 • Bereid zich bij te scholen
 • Zich houden aan het beroepsgeheim
 • Respectvolle omgang – loyaal tegenover de werkgever – uiterst discreet wat betreft informatieoverdracht
 • Open staan voor een kritische reflectie op het functioneren
 • Een open, eerlijke en constructieve houding t.o.v. bewoners, familie, medewerkers, leidinggevenden.
Taken:
 • Verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor en de verzorging van elke bewoner van de afdeling en dit in al zijn aspecten, conform professioneel bevoegdheidsprofiel
 • Verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle opdrachten die hem/haar door de hiërarchische lijn worden opgedragen. De zorgkundige staat hierbij onder leiding van en rapporteert rechtstreeks aan de hoofdverpleegkundige
Wij bieden:
 • Contract bepaalde duur; bij positieve evaluatie mogelijkheid tot verlenging van het contract en overgang naar contract van onbepaalde duur.
 • Honorering naar specifiek barema met integrale overname anciënniteit.
 • Dynamische werksfeer, goede groepsgeest binnen een ervaren en sterk team, professionele coaching door directie, dagelijks verantwoordelijke, hoofdverpleegkundigen en afdelingsverantwoordelijken.
 • Ruime inscholings- en vormingsmogelijkheden, vergoeding verplaatsingsonkosten, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, geschenkencheque, rekening houdend met privésituatie, vlotte bereikbaarheid.
Plaats tewerkstelling

Heuverveld
Molenstraat 41
9250 Waasmunster

Hoe solliciteren?

Via email : ann.baeyens@heuverveld.be
Via telefoon : 052/25.13.39

Wat houdt jouw werk in?           

 • Je staat in voor de dagelijkse leiding van het woonzorgcentrum, assistentiewoningen, centrum voor dagverzorging en de seniorenwoningen. Je volgt hierin de visie van vzw Samen Ouder.
 • Je bent verantwoordelijk voor het aanbieden van een kwaliteitsvolle leef- en woonomgeving voor mensen met zorg. Het welzijn van de bewoners stel je centraal.
 • Je zorgt hierbij voor implementatie van nieuwe tendensen zowel op vlak van het welbevinden van de bewoners als op vlak van de zorgorganisatie.
 • Je geeft leiding, ondersteunt en superviseert een team van leidinggevenden. Je doet al het mogelijke om een goede onderlinge samenwerking te bevorderen en na te streven.
 • Je hebt de algemene zorg over het personeelsbeleid, opvolging van het personeelsbudget en de implementatie van het HR-beleid.
 • Je beheert en volgt de erkenningsdossiers, zorginspectie en RIZIV-controle op.
 • Je vertegenwoordigt Samen Ouder naar buiten toe en bouwt een netwerk op.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de algemene directeur van vzw Samen Ouder en werkt nauw samen met de andere dagelijks verantwoordelijken en directeur zorg en wonen.
 • Je bent lid van het managementteam.

Wat verwachten wij van jou?              

 • Je bent een verpleegkundige met een BanaBa Zorgmanagement of een masteropleiding Management en beleid in de gezondheidszorg / gerontologie of een relevante gezondheidszorg opleiding .
 • Je hebt kennis van de wetgeving en reglementering i.v.m. de ouderenzorg.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring in de ouderenzorg en kan je managementervaring en leiderschapskwaliteiten aantonen.
 • Door je sterke communicatieve vaardigheden en organisatorische capaciteiten ben je in staat om je team te leiden en te coachen.
 • Je beschikt over een analytisch vermogen en kan beslissingen nemen.
 • Je bent klantgericht en hebt oog voor de noden van de bewoners.
 • Samen met je team zorg je voor een warme thuis voor onze bewoners.
 • Je hebt voeling met het totale proces van zorg en wonen en blijft gefocust op het eindresultaat.
 • Je bent integer en stressbestendig.
 • Je staat open voor een kritische reflectie op het functioneren.
 • Je respecteert de christelijke identiteit.
 • Je bent bereid je permanent bij te scholen.
 • Je hebt een actieve computerkennis (Windows, Word, Excel,…).

Wat bieden wij jou?                              

Voltijds contract van onbepaalde duur.

Voorziene startdatum?                

Snelle indiensttreding is gewenst.

Bijkomende informatie:              

Stuur je motivatiebrief én CV naar de algemeen directeur: Hilde.Servotte@samenouder.be.

Je kan haar telefonisch bereiken op het nummer 03/760 03 80


Deeltijdse (24u-32u) medewerker personeelsdienst – payroll (m/v)
Plaats van tewerkstelling:  Tereken 14 te Sint-Niklaas. 

Functieomschrijving

 • Je staat in voor een ruime waaier aan taken (loonberekeningen, berekening vakantiegeld en premies, aangifte RaaS,…). Hierbij werk je samen met ons sociaal secretariaat SD Worx. 
 • Je bent het aanspreekpunt en steun voor alle medewerkers van Samen Ouder, via adviesverlening over loongerelateerde vragen en administratieve ondersteuning (sociale documenten, loonstaten, simulaties, contracten,..). 
 • Je rapporteert aan de HR-verantwoordelijke en stafmedewerker financiën. 
 
Jouw profiel
 • Je hebt minstens een bachelordiploma op zak (Personeelswerk, TEW of HW optie HRM, postgraduaat HRM, Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht,,…) waarbij sociale wetgeving of sociaal zekerheidsrecht in je opleiding een belangrijk aspect was.
 • Je hebt reeds méérdere jaren ervaring als payroller binnen de social profit.
 • Je hebt een grote affiniteit met cijfers (rekenkundig inzicht is heel belangrijk). Een berekening die ‘klopt’ maakt jouw dag dus goed. 
 • Je checkt, checkt en dubbelcheckt alle gegevens en zorgt dat deadlines gerespecteerd worden. 
 • Je hebt een goede kennis van de sociale wetgeving en het is voor jou een plezier om door zelfstudie op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.
 • Kennis van eBlox is een must.
 • Je werkt steeds nauwgezet en spot elk detail op met jouw alziend oog. 
 • Je bent zeer stressbestendig want diverse deadlines zijn ‘part of the job’.
 • Je bent servicegericht, vindt het leuk om mensen te helpen & begrijpt wat iemand belangrijk vindt.
 • Je bent wendbaar, neemt ownership, kan zelfstandig je werk plannen en denkt oplossingsgericht. 
 • Je kan vlot overweg met MS Excel.
Ons aanbod
Wij zorgen voor een aangename werksfeer, waarbij je voor het vervullen van je takenpakket beroep kan doen op een team van gemotiveerde collega’s en directieleden.
Wij bieden jou een aantrekkelijk en marktconform verloningspakket (IFIC functiecode 1661 – barema 14), aangevuld met extralegale voordelen.
Mogelijks is er een doorgroeimogelijkheid naar stafmedewerker financiën.
Wij bieden jou contract aan van onbepaalde duur.
Jouw kandidatuur (motivatiebrief en curriculum vitae) kan gericht worden aan vzw SAMEN OUDER t.a.v. Ingrid Magerman, HR-verantwoordelijke, Tereken 14, 9100 Sint-Niklaas (ingrid.magerman@samenouder.be).

 

Voltijdse (38u) stafmedewerker financiën (m/v) – snelle indiensttreding
Plaats van tewerkstelling:  Tereken 14 te Sint-Niklaas. 

Functieomschrijving

 • Je staat in voor een ruime waaier van taken op onze financiële afdeling.  Je bent namelijk de belangrijkste link tussen de boekhouding en de personeelsdienst. 
 • Je bent verantwoordelijk voor de opmaak, opvolging en beheer van de personeelsbudgetten.

 • Je stelt, ter ondersteuning van het personeelsbeleid, geactualiseerde personeelsgegevens ter beschikking.  je rapporteert en bespreekt de noodzakelijke bijsturingen met directie en betrokken dagelijks verantwoordelijken.
 • Je maakt, op vraag van de financieel directeur, financiële beleidsinformaties op voor de Raad van Bestuur en het Financieel Comité.
 • Je bent verantwoordelijk voor de optimalisatie van personeelssubsidies en overheidstegemoetkomingen.  Dit doe je door:
  – de opvolging van de personeelscontracten,
  – contractaanvragen te analyseren en goed te keuren,
  – de erkennings- en omzettingskalenders op te volgen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de maandelijkse en jaarlijkse loonafsluiting.
 • Je integreert de hulpdagboeken omtrent de personeelskosten in het boekhoudpakket.
 • Je vervult de wettelijke formaliteiten voor de diverse overheidsinstanties, zoals de aanvragen van de erkenningen, vergunningen, rapporten Sociale Maribel, Project 360,  IFG-cel 600, enz.
 • Je bent de lokale  beheerder van alle Social Security applicaties (toegangsbeheer EHealth, Zorg & Gezondheid, Dimona, RaaS,…).
 • In overleg met de hoofdboekhouder optimaliseer je de werking (doorrekenen personeelskosten, ramingen, rapportering naar bedrijfsrevisor).
 • Je volgt de contracten en facturen op van de interimkantoren alsook de facturen van het sociaal secretariaat SD Worx.
 • Je doet, voor de bedrijfsrevisor, de controle van de balansrekeningen (lonen en loonreconciliatie).
 • Je bent verantwoordelijk voor de financiële sectoranalyse MARA (personeelsgegevens).
 • Je maakt de EFI- en sociale balansinformatie op voor de Ondernemingsraad (personeelsluik).
 • Je beheert de interface tussen het loonpakket eBox en het planningspakket Plan@Saga.
 • Je volgt nauwgezet de sociale wetgeving, de wetgeving rond de financiering, diverse subsidiëringen en sectorgebonden personeelsprojecten, én zorgt voor de kennisdeling en toepassing ervan.
 • Je adviseert het directiecomité.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan financieel directeur.
 
Jouw profiel
 • Je beschikt minstens over een A1 diploma in een financiële richting en kan bogen op enkele jaren relevante werkervaring in de social profit.  Een goede kennis van boekhouding en sociale wetgeving is belangrijk.
 • Je beschikt over sterke communicatieve en sociale vaardigheden met een assertieve toets.
 • Je bent flexibel, stressbestendig en hebt oog voor detail.  Deadlines schrikken jou niet af.
 • Je kan gemakkelijk verbanden leggen, je bent inventief en werkt proactief.
 • Je bent sterk in probleemanalyse en oplossingsgericht denken.
 • Je hebt een grondige kennis van de (courante) softwareprogramma’s als eBlox, Plan@Saga, Cerussa, enz.
 • Je kan zelfstandig, nauwkeurig en gestructureerd werken, hebt zin voor initiatief en functioneert vlot in teamverband.
 • Respect, vertrouwen en discretie draai je hoog in het vaandel.
Ons aanbod
Wij zorgen voor een aangename werksfeer, waarbij je voor het vervullen van je takenpakket beroep kan doen op een team van gemotiveerde collega’s en directieleden.
Wij bieden jou de kans om je verder te ontplooien in een dynamische organisatie in volle expansie. 
Wij bieden jou een aantrekkelijk en marktconform verloningspakket (IFIC-barema 17), aangevuld met extralegale voordelen.
Wij bieden jou een bediendencontract van onbepaalde duur.

Wie zijn wij?
Samen Ouder vzw beheert 6 woonzorgcentra en voorzieningen voor assistentiewoningen in het Waasland.  De vzw stelt ruim 500 personeelsleden tewerk en maakt deel uit van een breed ondersteuningsplatform (Abram vzw) welke zich in de toekomst verder wenst te ontplooien voor andere gezondheids- en welzijnsinitiatieven.

Geïnteresserd?
Uw kandidatuur voor 15 juni (motivatiebrief én curriculum vitae) kan gericht worden aan vzw SAMEN OUDER t.a.v. Mevr. Carla Put, financieel directeur, Tereken 14, 9100 Sint-Niklaas, of via mail aan carla.put@samenouder.be).

Functieomschrijving

WZC Hofstede is een nieuw, kleinschalig woonzorgcentrum waar wij zilverzachte zorg bieden. Wij zijn op zoek naar een collega-verpleegkundige met sterke organisatorische capaciteiten en met kennis in geriatrische zorg en/of geestelijke gezondheidszorg.

Je zorgt voor een correct uitvoering en opvolging van de verpleegkundige taken en beheert het elektronisch zorgdossier (Geracc). Je hebt interesse in palliatieve zorgen, wondzorg, diabeteszorg, dementie en nutritie.

Je werkt nauw samen met alle disciplines om als team onze visie op wonen en leven te realiseren. Als verpleegkundige speel je een belangrijke rol in het coachen en begeleiden van collega’s.

Je garandeert bewonersgericht werken en hebt oog voor hun fysische, psychische als sociale noden.

Samen met de collega’s én de bewoners denk je vanuit een ethische grondhouding na over wat goede zorg en levenskwaliteit betekenen voor onze bewoners.

Profiel

U bent in het bezit van een verpleegkundig diploma HBO of bachelor. U heeft een hart voor ouderen en benadert hen vanuit een empatische zorgvisie. U functioneert als lid van een team en bent flexibel en betrokken. U bent respectvol, leergierig en hebt een positieve ingesteldheid. Een goede kennis van de Nederlandse taal is cruciaal, alsook professionele communicatievaardigheden.

 
Jobgerelateerde competenties
 • De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch, …)
  De verzamelde informatie in het patiëntendossier noteren
 • Activiteiten: Chronische zorg
 • Medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving
 • De fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte bewaken
 • Verpleegkundige zorg verlenen
  Met de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn, …)
  Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand, …)
 • De klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, gedrag, …)
  De evolutie van de klinische toestand met het interdisciplinair team bespreken
 • Het zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een zorgbehoefte
  Het verpleegkundig materiaal voorbereiden
 • Activiteiten: Ouderenzorg
 • Palliatieve zorg, stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces verlenen
 • Voor de activiteiten van het dagelijks leven en het comfort van de persoon met een zorgbehoefte instaan (opstaan, lopen, verzorging na een operatie, …)
 • De dossiers administratief opvolgen (aankomst en vertrek of overplaatsing van de persoon met een zorgbehoefte, archivering, …) en de verpleegkundige verstrekkingen erin vermelden
 • Activiteiten: Palliatieve zorg
 • De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren
Persoonsgebonden competenties
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zelfstandig werken
 • Klantgerichtheid
 • Contactvaardig zijn
 • Plannen (= ordenen)
 • Omgaan met stress
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Leervermogen hebben
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Samenwerken als hecht team
Aanbod

Deeltijds – 30 uren per week.
Honorering naar specifiek barema, contract van onbepaalde duur met integrale overname van anciënniteit. 
Maaltijd- en ecocheques en fietsvergoeding.

Dynamische werksfeer binnen een ervaren en sterk team, professionele coaching door verantwoordelijken. Ruime inscholings- en vormingsmogelijkheden. Deelname aan verbeterteams en projecten. Aandacht voor teambuilding en wel-zijn op het werk.

Plaats tewerkstelling
HOFSTEDE
Gentse Baan 47 9100 SINT-NIKLAAS
 
Hoe solliciteren?
Tel. +32 471 29 25 49
 
 
Functieomschrijving

WZC Hofstede is een modern en kleinschalig woonzorgcentrum waar wij zilverzachte zorg bieden. Wij zijn op zoek naar een collega-zorgkundige met sterke organisatorische capaciteiten en met kennis in geriatrische zorg.

Je werkt nauw samen met alle disciplines om als team onze visie op wonen en leven te realiseren.

Je garandeert bewonersgericht werken en hebt oog voor hun fysische, psychische als sociale noden.

Samen met de collega’s én de bewoners denk je vanuit een ethische grondhouding na over wat goede zorg en levenskwaliteit betekenen voor onze bewoners.

Profiel

U bent in het bezit van een getuigschrift zorgkundige en een visum. U heeft een hart voor ouderen en benadert hen vanuit een empatische zorgvisie. U functioneert als lid van een team en bent flexibel en betrokken. U bent respectvol, leergierig en hebt een positieve ingesteldheid. Een goede kennis van de Nederlandse taal is cruciaal, alsook professionele communicatievaardigheden.

 
Jobgerelateerde competenties
 • De persoon met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dagelijks leven helpen
  Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren
 • Maaltijden en lichte maaltijden aan de persoon met een zorgbehoefte volgens de noden of het zorgplan bedelen
 • Overledenen verzorgen of helpen bij de verzorging
 • Voor de lichaamsverzorging, de comfortzorg en de preventieve verzorging van de persoon met een zorgbehoefte instaan
 • Personen met een zorgbehoefte over mogelijkheden tot ontspanningsactiviteiten informeren of hen tijdens deze activiteiten begeleiden
 • Proper linnen ontvangen en verdelen
  Vuil wasgoed van de afdeling of de persoon met een zorgbehoefte sorteren
 • Bepaalde functies van de persoon met een zorgbehoefte meten en de informatie overmaken aan de verpleegkundige
 • Opvolggegevens van de activiteiten registreren
  Informatie met het team uitwisselen
 • Materiaal en instrumenten reinigen en desinfecteren
  Afval verwijderen
 • De algemene toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen
  De persoon met een zorgbehoefte bij de inname van geneesmiddelen via orale weg helpen
  De verpleegkundige over afwijkende symptomen of over risico’s voor vallen, verwondingen, … informeren
 • De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren
Persoonsgebonden competenties
 • Klantgerichtheid
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Plannen (= ordenen)
 • Samenwerken als hecht team
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Omgaan met stress
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zelfstandig werken
 • Leervermogen hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
Aanbod

Deeltijds: 25 uren per week
Dynamische werksfeer binnen een ervaren en sterk team, professionele coaching door verantwoordelijken. Ruime inscholings- en vormingsmogelijkheden. Deelname aan verbeterteams en projecten. Aandacht voor ergonomie, teambuilding en wel-zijn op het werk.

Honorering naar specifiek barema met integrale overname van anciënniteit. Maaltijd- en ecocheques en fietsvergoeding.

Plaats tewerkstelling

HOFSTEDE
Gentse Baan 47 9100 SINT-NIKLAAS

Hoe solliciteren?
Tel. +32 471 29 25 49

Zoek je een leuke vakantiejob in de zorg en heb jij een hart voor ouderen?  Dan ben je bij Samen Ouder aan het juiste adres.

Er zijn ook enkele plaatsen vrij in de ondersteunende diensten keuken en onderhoud.

Interesse?  Solliciteren kan rechtstreeks via het invulformulier op de website of via mail info@samenouder.be
Heeft u nog vragen, bel gerust  03 760 03 80.


Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste medewerkers. Heeft u interesse, laat dan uw gegevens achter in onderstaand invulformulier.

Solliciteer

Bestanden moeten kleiner zijn dan 5MB. Toegestane bestandstypen: txt, pdf, doc, docx.

Waarom werken bij Samen Ouder?

SAMEN OUDER is een waardegedreven organisatie in de zorgsector. We focussen op rechtvaardigheid, loyaliteit en wederzijds respect. ‘Samen gaan voor totaalzorg’ is onze slogan. Dankzij een divers en gevarieerd zorgaanbod bieden we een meerwaarde in de ondersteuning bij senioren. De stem en betrokkenheid van de bewoners, hun naasten maar ook van onze medewerkers telt. We zetten volop in op ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkelingskansen. Wat je ook doet binnen Samen Ouder, wij doen er alles aan zodat je met volle toewijding en werklust kan starten. Je krijgt kans om top te zijn én te worden. Wij verwelkomen je graag in één van onze warme residenties, assistentiewoningen en dagverzorgingscentra.

Ibens_Het Hof Sint-Niklaas_065

Wil je ons graag helpen?