Assistentiewoningen

De bewoners van de assistentiewoningen genieten de volledige vrijheid in hun doen en laten. Toch beschikt het woonzorgcentrum over een oproepsysteem met een 24/24 u permanentie en een branddetectiesysteem in elke flat. Dit biedt voor de bewoner een extra geruststelling én beveiliging. Vanuit het woonzorgcentrum kan zo nodig een onmiddellijke interventie uitgevoerd worden. De dienst verpleging/verzorging staat permanent in voor dringende tussenkomsten en kan tijdelijk ook verpleegkundige zorgen toedienen indien nodig. Jaarlijks gebeurt bij elke bewoner een bevraging omtrent de medische toestand. Voor permanente zorg wordt gebruik gemaakt van erkende thuiszorgdiensten.

Daarnaast staan onze logistieke diensten in voor het onderhoud van de gezamenlijke ruimten en faciliteiten.

Indien gewenst, kan beroep gedaan worden op levering van de middagmaaltijden vanuit het woonzorgcentrum, waarbij hetzelfde keuze-aanbod geldt alsook eventuele dieetaanpassingen op doktersvoorschrift. Maaltijden kunnen genuttigd worden in de gemeenschappelijke ruimte of individueel op de flat. Na medisch akkoord en op tijdelijke basis zullen bij ziekte ook ontbijt en avondmaal op de kamer gebracht worden.

Maandelijks worden tal van ontspannende activiteiten voor onze residenten georganiseerd. Bewoners van de assistentiewoningen worden waar mogelijk bij dit aanbod betrokken.

Meer info of vragen?