De Ark

Ons aanbod

In woonzorgcentrum De Ark bieden wij een kwalitatief woon- en leefklimaat aan zorgbehoevende senioren. Belevingsgerichte begeleiding en vraaggestuurde warme zorg zijn de sleutelbegrippen. Het woonzorgcentrum beschikt over 105 woongelegenheden en 5 plaatsen kortverblijf in een gebouw dat huiselijkheid combineert met functionaliteit, afgestemd op individuele noden. Er is eveneens een gespecialiseerde afdeling met aangepaste zorg voor senioren met dementie of aanverwante aandoeningen. Woonzorgcentrum De Ark is gelegen in het centrum van Sint-Niklaas, in de nabijheid van de Grote Markt en het stadspark.

Het centrum voor kortverblijf heeft 5 plaatsen en richt zich tot senioren die na het verblijf terugkeren naar hun eigen vertrouwde thuismilieu.

Residentie Karmel bevat 37 erkende assistentiewoningen en is gelegen op de hoek van de Veldstraat en de Kalkstraat aansluitend bij wzc De Ark.

Het woonzorgcentrum richt zich naar senioren die niet langer in hun eigen thuismilieu kunnen verblijven.

Nieuws & activiteiten

Ga naar WoonzorgZeker.be en schrijf je in op onze wachtlijst