Woonzorgcentrum

Bewoners meubileren hun kamer naar eigen smaak. Enkel het hoog-laag bed wordt door het woonzorgcentrum voorzien. Residenten die bovendien zelf hun muurbekleding, verlichting en gordijnen willen kiezen, kunnen dit.

Zowel de dagelijkse verpleging en verzorging, als aanverwante disciplines (ergotherapie, animatie, logopedie, bij opname in RVT ook kinesitherapie), alsook het woon-aspect zelf (maaltijden, schoonmaak, administratieve afwerking) zijn begrepen in de dagprijs. De bijgaande supplementenlijst, die in uitgebreide vorm toegevoegd wordt aan de gebruiksovereenkomst die met elke nieuwe bewoner wordt afgesloten, geeft aan waarvoor wél supplementen worden aangerekend.

  • Supplementenlijst Het Hof
  • Folder vroegtijdige zorgplanning
  • Folder woonkamer wzc Het Hof
  • Opnamebrochure

Meer info of vragen?