Project

Op systematische wijze wordt de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening alsook van de werking bepaald, gepland, geëvalueerd en verbeterd waar mogelijk. Dit gebeurt in verschillende werkgroepen met een verschillend engagement. 

Per afdeling wordt in een werkgroep bestaande uit een multidisciplinair ledenaantal aan kwaliteitsverbetering gewerkt. Er wordt stilgestaan bij de huidige werking en er worden verbeterpunten aangebracht en uitgewerkt.
Daarnaast is er een voedingsproject lopende waarbij de bewoners systematisch gescreend worden op hun voedingstoestand en bijgestuurd waar mogelijk.
Er is een werkgroep die de palliatieve zorgcultuur in de voorziening bewaakt en een werkgroep die de pastorale zorg uitwerkt.
Er is een werkgroep die zorgt voor een goed onthaal van de nieuwe medewerkers en tevens de “peters” en “meters” ondersteunt in hun begeleidingsopdracht.
Er worden ook verschillende werkgroepen ad hoc, opgericht die zich verdiepen in een verbetering van de kwaliteit in één van de dienstverleningsprocessen.

Nieuwe projecten, ik, jij, samen mens en innovatieve arbeidsorganisatie.

Wil je ons graag helpen?