Woonzorgcentrum

Het residentieel verblijf in het woonzorgcentrum is bedoeld voor:

  • Senioren met matige tot ernstige fysieke beperkingen zonder cognitieve problemen.
  • Senioren met matige tot ernstige fysieke beperkingen gecombineerd met cognitieve problemen.
  • Senioren met cognitieve problemen zoals dementie in de verschillende stadia.
  • Senioren die evolueren naar een palliatieve situatie vanuit een zorgafhankelijke toestand.
    Leidraad is het disfunctioneren waardoor autonoom wonen en verzorgen in het thuismilieu niet langer mogelijk is.

Inschrijven op de wachtlijst?  Dat kan!  Via de website www.woonzorgZeker.be

Wil je ons graag helpen?