Woonzorgcentrum

Hoe aanvragen?

Het WZC is erkend voor de huisvesting van 80 senioren , inclusief een afzonderlijk verblijf voor dementerende senioren.

Het WZC staat open voor valide, zorgbehoevende en dementerende senioren met de minimunleeftijd van 65 jaar.

Een aanvraag gebeurt via de sociale dienst van het woonzorgcentrum. Eerst wordt nagegaan of een opname in het WZC de enige en de meest aangewezen oplossing is voor de zorgvraag die wordt gesteld. Misschien zijn andere oplossingen mogelijk? Indien gekozen wordt voor een inschrijving voor het WZC wordt je aanvraag tot inschrijving overlopen.

Voorzie je van de nodige administratieve gegevens:

  • Identiteitskaart
  • Kleefvignet van de mutualiteit
  • Contactgegevens
  • Gegevens van de huisarts : Informatie betreffende de gezondheidstoestand van de toekomstige bewoner (evaluatieschaal)

Inschrijven op de wachtlijst?  Dat kan!  Via de website www.woonzorgZeker.be

Begeleiding en ontspanning

In het WZC is er een aanbod van aangepaste verzorging, kinesitherapie, ergotherapie, ontspanningsactiviteiten,… met het oog op activering en optimaal comfort. Om tegemoet te komen aan de huiselijke sfeer zijn alle kamers voorzien van het nodige basiscomfort (aparte sanitaire cel met toilet en lavabo, oproep- en communicatiesysteem, telefoonaansluiting, kabelaansluiting,…) en aangepast meubilair. Het is tevens toegestaan om de eigen kamer aan te kleden met persoonlijke zaken. Wie dit wil mag een eigen, afwasbare, relaxzetel meebrengen. Het is ook toegelaten om een kastje mee te brengen na overleg met de sociale dienst.

Vraaggestuurde totaalzorg

De opname in het WZC hoeft geen afscheid te betekenen van de aangename dingen van het leven. Het animatieteam, ergotherapeut en kinesitherapeut zorgen voor een gevarieerd aanbod waar bewoners zin aan kunnen beleven. We houden rekening met de interesses en mogelijkheden van elke bewoner.

In nauw overleg met de bewoner, zijn naasten en de huisarts wordt alles in het werk gesteld om het welzijn en comfort van elke bewoner tot het allerlaatste te blijven garanderen.  De bewoner wordt uitgenodigd om in een open en ongedwongen sfeer zijn/haar eventuele wensen aangaande toekomstige zorgen en behandelingen kenbaar te maken.  Bovendien engageert het WZC zich voor een menswaardig levenseinde door een palliatieve zorgcultuur na te streven.

Wil je ons graag helpen?