Kortverblijf

Het kortverblijf maakt deel uit van het woonzorgcentrum ’t Heuverveld dat momenteel twee kamers ter beschikking heeft.

Kortverblijf biedt de senioren en hun familie de mogelijkheid om een tijdelijke situatie op te vangen:

  • Wanneer het verblijf in een ziekenhuis niet langer noodzakelijk is, maar een terugkeer naar huis nog niet kan omwille van fysische, psychische of andere redenen.
  • Wanneer permanente thuiszorg te zwaar wordt.
    Bij ziekenhuisopname van de mantelzorger.
  • Om de mantelzorger toe te laten eens vakantie te kunnen nemen.

Het kortverblijf biedt aan licht-, zwaar zorgbehoevende- of dementerende personen de mogelijkheid om gedurende een periode dag en nacht door te brengen in een aangename omgeving. Het kortverblijf mag niet geïnterpreteerd worden als aanloop naar een definitief verblijf in een woonzorgcentrum.

Kortverblijf ’t Heuverveld beschikt over een moderne infrastructuur met alle comfort. De kamers zijn reeds bemeubeld en instapklaar. Iedere kamer is voorzien van een afzonderlijke sanitaire cel met toilet en wastafel.

Je kan terecht in een centrum voor kortverblijf als:

  • je 65 jaar of ouder bent.

Kortverblijf neemt de zorg over gedurende korte periodes, met een maximum van 60 opeenvolgende dagen en 90 dagen op jaarbasis.

U kan de beschikbaarheid bekijken op www.woonzorgZeker.be

Hoe aanvragen?

Via de sociale dienst van het WZC. Je kan ook online een aanvraag doen.

Opgelet! Een reservatie is pas definitief na betaling van een voorschot ten bedrage van 250 EUR.

Voorzie je van de nodige administratieve gegevens:

  • Identiteitskaart
  • Kleefvignet van de mutualiteit
  • Contactgegevens
  • Gegevens van de huisarts : Informatie betreffende de gezondheidstoestand (evaluatieschaal)

Geïnteresseerd?

Wil je ons graag helpen?