Project

Projecten

De zorg voor senioren kent een continue evolutie die een structurele opvolging en aanpak vraagt.

Aan de hand van diverse projecten, zowel intern binnen het woonzorgcentrum als binnen het samenwerkingsverband, streven wij naar verbetering en op peil houden van de kwaliteit van de geboden zorg- en dienstverlening.

Op deze pagina geven wij een beknopt overzicht van de belangrijkste projecten die actueel aan de orde zijn.

  • Onder de werktitel ‘Code 4’ werd voor alle medewerkers een gedragscode uitgewerkt die richting geeft aan alle contacten en communicatie op en rond de werkvloer. Deze gedragscode kwam  in het voorjaar van 2015 op interactieve wijze tot stand in directe dialoog met alle medewerkers en wordt in de volledige werking geïntegreerd.
  • In samenwerking met AZ Nikolaas als belangrijkste regionaal ziekenhuis werd in 2014 een totaalproject georganiseerd rond infectiebeleid. De doelstelling is om vanuit uniforme procedures en werkvoorschriften het infectierisico voor de kwetsbare bewoners te reduceren. Zo werd extra geïnvesteerd in preventie door goede handhygiëne en gebruik van producten die op wetenschappelijke wijze geadviseerd werden. Er gebeurt systematische registratie van infecties en in overleg met de coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum werd een antibioticabeleid afgestemd met het huisartsenkorps. Dit project liep synchroon voor de vier voorzieningen van Samen Ouder en kende ook een zelfde verloop binnen een aantal andere woonzorgcentra in de regio. Via bijscholing en intervisie kent dit thema ook een permanenter karakter.
  • Het medicatiebeleid vormt binnen de ouderenzorg een belangrijk aspect. In woonzorgcentrum De Ark werd in de loop van 2015 gekozen voor de samenwerking met COOP Apotheken die op een professionele wijze de medicatievoorbereiding en -opvolging organiseren.
  • Het systematisch registreren van de geboden zorg is een cruciale schakel voor kwalitatieve zorg en de opvolging ervan. Woonzorgcentrum De Ark gebruikt hiervoor een elektronisch zorgdossier. De verdere ontwikkeling van dit dossier en de uitbouw van een vernieuwd registratiesysteem via interactieve modules op de bewonerskamer vormt een strategisch project in 2015.

  • Om op een kwalitatieve wijze in te spelen op de zorgvragen lopen er diverse kwaliteitsprojecten. Enerzijds wordt de kwaliteit gemeten aan de hand van indicatoren die de Vlaamse overheid verzamelt in alle woonzorgcentra en anderzijds trachten wij zelf ook te peilen naar de tevredenheid van onze bewoners via interne bevraging en opvolggesprekken. Alle resultaten van deze metingen vormen de voedingsbodem voor ons kwaliteitsbeleid. Sedert 2015 werd van start gegaan met een systeem voor actieve kwaliteitsopvolging : Prezo Woonzorg. Dit systeem is ontwikkeld door Zorgnet en is specifiek afgestemd op de sector van de residentiële ouderenzorg. Alle kernprocessen en procedures binnen het woonzorgcentrum worden omschreven in het kwaliteitshandboek van waaruit de koppeling gebeurt naar systematische opvolging aan de hand van Prezo Woonzorg.

 

Wil je ons graag helpen?