Woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum De Ark biedt residentiële opvang met continue zorggarantie. Het woonzorgcentrum richt zich naar senioren die niet langer in hun eigen thuismilieu kunnen verblijven.
Naast de omkadering voor bewoners met fysieke beperkingen is er ook voldoende aandacht voor personen met dementie of aanverwante ziektebeelden.

Bewoners betalen een vaste dagprijs in het woonzorgcentrum.
De overheid voorziet in een maandelijkse premie voor bewoners van een woonzorgcentrum via de Vlaamse zorgverzekering.

Inschrijven op de wachtlijst?  Dat kan!  Via de website www.woonzorgZeker.be

Vraaggestuurde totaalzorg

In het woonzorgcentrum kunnen 105 senioren wonen. Een deskundig multidisciplinair team bestaande uit zorgkundigen, verpleegkundigen en paramedici staan dag en nacht paraat. Aangevuld met medewerkers in logistieke dienst, onderhoud en keuken wordt totaalzorg geboden voor de bewoners. Het doel is het verblijf zo aangenaam mogelijk maken. Deze zorg vertrekt vanuit de behoeften en voorkeuren van de individuele bewoner. Woonzorgcentrum De Ark kan beroep doen op een aantal interne deskundigen voor meer gespecialiseerde zorg en ondersteuning met betrekking tot dementie, diabetes, problemen rond voeding en wondzorg. Er is ook een palliatief supportteam en een deskundige inzake palliatieve zorg actief. Waar nodig wordt ook samengewerkt met externe deskundigen.

De infrastructuur

De kamers in het woonzorgcentrum zijn standaard bemeubeld met een elektrisch verzorgingsbed en een aangepaste zetel. Elke kamer beschikt over een eigen badkamer met lavabo en toilet. Om het persoonlijk karakter van de eigen leefomgeving te accentueren wordt de overige kamerinrichting overgelaten aan de bewoner of zijn familie.
Alle kamers zijn éénpersoonskamers. Voor echtparen kan een dubbele kamer met een onderlinge verbinding gereserveerd worden die toelaat om naar keuze één van deze kamers als slaapvertrek in te richten.
Bewoners kunnen vrij gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes in het woonzorgcentrum:

  • leefruimtes en zithoeken op de afdeling,
  • centrale badkamers met aangepaste douches of baden,
  • kapel,
  • cafetaria,
  • polyvalente ruimte, kinelokaal,
  • tuin met terras.

Elke kamer is voorzien van een draadloos oproepsysteem om het verzorgend personeel te contacteren. Het woonzorgcentrum beschikt over aangepast verzorgingsmateriaal zoals tilliften, wisseldrukmatrassen en douchestoelen.

Begeleiding en ontspanning

De medewerkers van het woonzorgcentrum zorgen voor een persoonlijke begeleiding doorheen de ganse verblijfsperiode in het woonzorgcentrum. Het overleg met en de betrokkenheid van familie of belangrijke derden speelt een voorname rol.

De bewoner kiest zijn eigen huisarts voor de medische begeleiding. Een team van ergotherapeuten, kinesisten en animatoren zorgen voor een aangepast programma zowel individueel als in groep. Bewoners kunnen vrij kiezen om deel te nemen aan dit activiteitenaanbod. De cafetaria is 7 dagen per week toegankelijk voor bewoners en hun bezoekers. Voor de ondersteuning van al deze activiteiten doet De Ark ook beroep op een gemotiveerde ploeg vrijwilligers. Er is ook een kapsalon aanwezig in het woonzorgcentrum.

De maaltijden

Alle hoofdmaaltijden worden door het woonzorgcentrum voorzien. Bewoners duiden hun voorkeuren aan en kunnen ook kiezen uit een dagelijks aanbod. Indien nodig kan aangepaste voeding voorzien worden. Een specifiek dieet op medisch voorschrift behoort eveneens tot de mogelijkheden. Bewoners hebben de keuze om de maaltijden te gebruiken individueel op de kamer of gemeenschappelijk in de leefruimte op de afdelingen. Maandelijks wordt er een feestmenu georganiseerd waarbij de bewoners de kans geboden wordt om in een aangename sfeer te tafelen in de cafetaria.

Wil je ons graag helpen?