BELANGRIJKE MEDEDELING

Geachte bezoeker,

in het belang van de veiligheid en de gezondheid van onze bewoners en in navolging van de richtlijnen vanuit de overheid en de koepelorganisaties voor onze sector treden er bijkomende maatregelen in voege:

Bezoek
Er geldt een algemeen bezoekersverbod.

Verlaten woonzorgcentrum
De bewoners mogen het woonzorgcentrum niet verlaten.
Gelieve in overleg met het zorgteam geplande afspraken (tandarts, kiné…) te annuleren.

Was
We voorzien een centrale plaats waar u was kan ophalen of brengen. De medewerkers van het woonzorgcentrum zorgen voor de verdeling op de kamers. Verdere richtlijnen hierover krijgt u van de dagelijks verantwoordelijke van het woonzorgcentrum.

Brouwer
Leveringen op de kamer worden niet meer toegelaten. Leveringen gebeuren naar een centrale plaats. De medewerkers van het woonzorgcentrum zorgen voor de verdeling op de kamers. Verdere richtlijnen hierover krijgt u van de dagelijks verantwoordelijke van het woonzorgcentrum.

Hygiëne-maatregelen
Een goede handhygiëne (volgens richtlijnen wzc).
Aandacht voor hoest- en nieshygiëne.
Geen fysiek contact (hand geven, kussen, omhelzen, knuffelen).

Activiteiten
Alle gemeenschappelijke activiteiten en evenementen voor de bewoners worden geschrapt. Voor het welzijn van de bewoners zetten we extra in op individuele aandacht. Daarnaast willen we via digitale middelen (skype, facetime, … ) jullie verder in contact laten blijven met de bewoners.

We zijn ons bewust dat dit zeer ingrijpende maatregelen zijn om zowel onze bewoners, medewerkers als familieleden te beschermen. U kan op onze toewijding rekenen, wij dragen de zorg van uw naasten hoog in het vaandel.

Indien er nog bezorgdheden of vragen zijn, contacteer ons gerust per mail: info@samenouder.be

Van zodra er iets wijzigt in de situatie, brengen wij u meteen op de hoogte. Bekijk ook regelmatig de Facebookpagina en website voor updates.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.

Hilde Servotte,
Algemeen directeur

Wil je ons helpen als vrijwilliger?