Interne samenwerking

Vzw Woonzorg Samen Ouder treedt op als initiatiefnemer voor 6 woonzorgcentra in het Waasland : Woonzorgcentra Heilig Hart - Tereken, Het Hof, Hofstede en De Ark in Sint-Niklaas, Woonzorgcentrum Grootenbosch in Beveren en Woonzorgcentrum 't Heuverveld in Waasmunster. Woonzorgcentra die hun geschiedenis en ontstaan vinden in de caritatieve werken van verschillende congregaties.

 

 

VZW Woonzorg Samen Ouder vormt voor de verschillende woonzorgcentra het beleidsniveau dat gericht is op :

- professionalisering van de zorg- en dienstverlening

- permanente aandacht voor de kwaliteit binnen de verschillende voorzieningen

- continuïteit door een gezond financieel beleid

- ontwikkeling van synergie.

VZW Woonzorg Samen Ouder beschikt over een gemeenschappelijke centrale administratie die instaat voor het telefonisch onthaal, het gemeenschappelijke ICT-netwerk, de personeelsadministratie, het HR-beleid en de boekhouding van de verschillende exploitatiezetels.

Er is een overkoepelend directiecomité dat samengesteld is uit de afgevaardigd bestuurder, de financieel-administratief directeur en de algemeen directeur van de woonzorgcentra.

Het operationele niveau van de verschillende voorzieningen werkt zowel projectmatig als structureel samen rond diverse thema's. Een centrale stuurgroep kwaliteit ontwikkelt en bewaakt het gemeenschappelijke kwaliteitsbeleid.

De synergie vertaalt zich onder andere in een gemeenschappelijk aankoopbeleid, een gedeeld ICT-netwerk en een projectmatige aanpak van een aantal huidige en toekomstige uitdagingen.