Historiek

Samenwerkingsverband Ouderenzorg Waasland ontstond vanuit een traditie van samenwerking tussen initiatiefnemers binnen de ouderenzorg in de regio Sint-Niklaas. Met name de erkende voorzieningen Het Hof en Heilig Hart - Tereken opgericht door de Congregatie van de Zusters Jozefienen en De Ark opgericht door de Zusters van de Heilige Filip Neri. In een tweede beweging kwam daar ook woonzorgcentrum Grootenbosch bij, met als oorspronkelijke initiatiefnemer de vzw Maria Middelares Ouderenzorg met een oorsprong in de Congregatie van de Liefdedochters van de Verrezen Zaligmaker.

Sedert de jaren '90 had zich een evolutie ontwikkeld waarbij de rusthuizen (nu woonzorgcentra) die gegroeid waren in de schoot van  katholieke congregaties zich meer en meer gingen organiseren. Zo namen zij juridische structuren aan onder de vorm van vzw's. Met de oprichting van deze vzw's werd naast de link met de congregaties ook uitgekeken naar bestuurders met een specifieke professionele achtergrond. Op die manier ontstond een vernieuwde bovenbouw om het beleid van de voorzieningen en de verdere ontwikkeling ervan een stevige toekomst te bieden. Dit beleid was gestoeld op twee principes : een gezonde bedrijfsvoering ontwikkelen en continuïteit waarborgen in de geest van en met respect voor de spiritualiteit van de stichtende congregaties.

Doorheen de jaren ontwikkelde zich ook een traditie van intensieve samenwerking en uitwisseling tussen deze voorzieningen, zowel op beleidsniveau als binnen de dagelijkse werking. Precies in deze samenwerkingscultuur onstond de huidige vzw SAMENwerkingsverband OUDERenzorg Waasland - of kortweg Samen Ouder. De vzw werd in 2010 opgericht met als initiatiefnemers vzw Heilig Hart - Tereken, vzw Het Hof, vzw Seniorenzorg Zusters Jozefienen en vzw De Ark. Later kwam daar ook nog vzw Maria Middelares Ouderenzorg bij. Deze vzw's stonden telkens in voor de exploitatie van een woonzorgcampus. Vanaf 2014 ontstonden twee vzw's die telkens instonden voor de exploitatie van 2 woonzorgcentra :  vzw Ouderenzorg Zuster Jozefienen met exploitatiezetels wzc Het Hof en wzc Heilig Hart - Tereken  en vzw Ouderenzorg Triade met wzc De Ark en wzc Grootenbosch. Op 1 januari 2017 ontstond vzw Woonzorg Samen Ouder waardoor het bestuur en beleid voor de vier woonzorgcentra voortaan vanuit één juridische structuur georganiseerd wordt.

vzw Samen Ouder is voor deze exploitaties  een overkoepelend beleidsorgaan met een centrale administratie (personeelsdienst en boekhouding) en een overkoepeld directiecomité.