Externe samenwerking

Met het oog op de verdere ontwikkeling van het zorglandschap en het inspelen op actuele noden en trends speelt vzw Samen Ouder een actieve rol in een regionaal netwerk van welzijns- en zorgvoorzieningen. 
 
Om dit te realiseren is Samen Ouder lid van verschillende samenwerkingsinitiatieven of koepelorganisaties. Vertegenwoordigers van Samen Ouder participeren actief binnen de verschillende overlegstructuren of nemen er een specifiek mandaat op.
 
 
VZW Samen Ouder is lid van : 
 
- vzw ABRAM, een netwerk van zorgvoorzieningen binnen diverse sectoren in het Waasland gericht op ondersteuning en uitwisseling van expertise : www.vzwabram.be
 
- vzw Zorgnet - Icuro, een koepelorganisatie voor de Social Profit in Vlaanderen die de privé initiatieven bundelt binnen de sectoren van de ouderenzorg, de ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg : www.zorgneticuro.be 
 
- vzw Ouderenzorg Waasland, een samenwerking tussen vzw Ouderenzorg Philippus Neri en Samen Ouder gericht op toekomstige ontwikkelingen op vlak van ouderenzorg in het Waasland : www.ozw.be 
 
- SEL Waasland (Samenwerking Eerste Lijn), samenwerkingsinitiatief gericht op uitwisseling en afstemming tussen alle regionale eerstelijnsactoren : www.selwaasland.be
 
 
Abram Foundation